Kompresory, Putzmeister a Elektrocentrály

prodej a servis kompresorů, strojů Putzmeister a Elektrocentrál

Míchací centrum

Schéma míchací centrum

Základní technické parametry

  • délka……………………………………4.400 mm
  • šířka……………………………………1.990 mm
  • výška……………………………………3.190 mm
  • hmotnost……………………………2.274 kg
  • čerpací výkon……………………0 – 150 l/min

Všeobecný technický popis

Míchací centrum CMP ( dále jen MC ) je mobilní zařízení určené pro bezprašné míchání a čerpání suchého elektrárenského popílku a dalších suchých stavebních materiálů. MC se skládá z několika komponentů tvořící ucelený technologický celek, který je umístěn v ocelovém nosném rámu. Celé zařízení je pak osazeno na kontejnerovém rámu s pojezdovými válečky. Samostatnou součástí MC je šnekové čerpadlo Putzmeister SP 11, které bude přepravováno samostatně.

MC se skládá z následujících komponentů

Nosný rám MC, kontejnerový rám, zásobník popílku – objem 2,5 m3 včetně uzavírací klapky, pojišťovací ventil zásobníku, vibrátor zásobníku, čidla spodní a horní hladiny, quetschventil, řídící kostka quetschventilu, bedna na odprašky, kontinuální míchačka PFT, elektrocentrála ENDRESS, oklepávací filtr včetně výsypky a uzavírací klapky, kompresor, řídící skříň.

Míchací centrum - transport

Míchací centrum kompletní sestava

Míchání popílku míchacim centem

Čerpání popílku pomocí míchacího centra

.